facebooka

VEĆA I BOLJA TRGOVINA ROGI RIBARU!

 Početkom 2017.godine ušli smo preselivši se u novi prostor. Samo desetak metara od dosadašnje trgovine, sada dvostruko veći sa još većom ponudom.