facebooka

NOVA TRGOVINA ROGI RIBARU!

U 2017. ušli smo preselivši se u novi prostor. Samo desetak metara od dosadašnje trgovine, sada dvostruko veći sa još većom ponudom.