facebooka

Priprema sezone

Pripremite plovilo za sezonu. Uz servis pogona i opreme te uređenje dna, barem svake dvije godine dajte da se ispolira nadvodni dio trupa. Na taj način ćete produljiti vijek gelcoata i olakšati pranje i čišćenje. Neka vaše plovilo uvijek izgleda kao novo!