facebooka

Zubaci

Mora je hladno, riba je duboko ali je tu. Našto više strpljenja i ulov može biti atraktivan kao i u špici sezone.