facebooka

INCHIKU

 Sve više ribolovaca lovi inchikuima, kaburama, tenjama i live cabovima. Ove lagane varalice uz mali napor pružaju vrhunsko zadovoljsto ulova lijepih bokuna.