facebooka

KABURA - BULENTIN KOMBINACIJA

 

 Pokazalo se odličnim kombinirati istovremeno dva alata, kaburu i prame za bulentin. Istovremeno se lovi široka paleta mahom atraktivnih riba.